fredag, 28 november 2014 00:00

Åpent brev til Justisdepartementet - Korrupsjon!

Skrevet av  Morten Aarmo
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

Fra: Morten Aarmo <Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.;
Dato: 26. november 2014 kl. 18.06
Emne: Korrupsjon !
Til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Kopi: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., "DA (postmottak)" <Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.;, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Postmottak AD <Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.;, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Tormod Anders Sletten <Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.;, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Åpent brev til Justisdepartementet!

HØYESTERETT har ved dom hindret etterforskning av Advokater gjennom å hindre innsyn fra påtalemyndigheter i klientkonto. Sakene kan dermed ikke etterforskes av noen Norske myndigheter, med begrunnelse i taushetsplikten.

De har med andre ord gitt sine juridisk utdannede kolleger fritt spillerom til ulovlige transaksjoner og hvitvasking av økonomiske midler uten fare for straffeforfølgelse.

Dom ble avsagt den 22.des 2010, av 22.12.2010, HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), opphevet påtalemyndighetens mulighet til etterforskning av Advokatenes klientkonti, dette fastslås i Dom (les fra premiss nr 25, og videre).

 

http://www.domstol.no/upload/HRET/Avgjørelser/2010/saknr2010-1115_anonymisert_.pdf

Dommere i HR-saken var : Øie, Møse, Normann, Matheson og Skoghøy.

Dette innrømmes også av Økokrim på deres egen hjemmeside :

http://www.okokrim.no/pengeoverforinger-via-advokaters-klientkonti-taushetsplikten-gjelder

Det eneste kontroll som finnes er at klientkonto skal godkjennes av Revisor,

som er betalt av Advokatene selv. Revisoren har imidlertid også Taushetsplikt om lovbrudd, og kan i prinsippet velge om han godkjenner regnskapet eller ikke ( Revisor beskyttes dermed også av Advokatens taushetsplikt).

 
Konsekvens:

Store beløp kan fritt gå gjennom Advokaters Klientkonto, gjennom Banktransaksjoner i både inn og utland uten risiko.

 
Dette kan skje ved:

Kjøp av motparts Advokat.

All kjøp/salg av bolig, gjennom Advokat.

Barnevernssaker der store Statlige økonomiske midler tilføres.

Sammenblanding av roller der Regjeringsadv./ Domstoler leier inn private Advokater til bistand/ effektuering av Dommer.

Og «Hvitvasking» av midler i all annen økonomisk kriminalitet.

 
Eksempel 1:

Advokat Mette Yvonne Larsen blir kontaktet av en fortvilet mor i en barnevernsak der en av de private aktørene har levert inn bekymringsmelding til Barnevernet, som tar saken til Fylkesnemda.

Advokaten påtar seg oppdraget, men bytter side i saken etter henvendelse fra motpart (Kommunen), der oppdraget er bedre betalt.

Det viser hvor lett selv en høyt profilert Adv., kan la seg kjøpe.

Hun sitter til overmål i Advokatforeningens Menneskerettsutvalg.

(Hun tapte saken, men får sitt honorar uansett utfall).

Det hele ble avslørt av Elin Greguson og Joan Myhre (som var medlemmer i en tidligere nedsatt Rettsikkerhetsgruppe, som ble nedlagt etter en «drittpakke» fra TV 2`s Yvonne Fondenes).

 
Eksempel 2:

En leilighet i Oslo er nå på Tvangssalg.

Kvinnen som bor i leiligheten kjøpte den i 1987, og har stått som eier av den i den Tinglyste Grunnboka siden kjøpsdato.

Hun traff en Bulgarer i 2000, som da reiste til Norge på turistvisum, og de giftet seg i 2001 og han ble innvilget permanent oppholdstillatelse.

Ekteskapet ble ikke registrert hos Bulgarske Myndigheter selv om det er strenge regler for dette,

Han ble forsørget av kvinnen fra første dag og frem til deltidsjobb i 2004 og senere heltidsjobb fra medio 2006.

Kvinnen fikk ikke innsyn i hans økonomiske forhold hverken før eller under ekteskapet og de ble separert i 2012.

Han kjøpte blant annet minst en leilighet i Bulgaria i 2007, og har utført en rekke banktransaksjoner til Bulgaria, hvor det er tvilsomt om dette kan være egne midler. Han har flere konti i både Norge og Bulgaria.

Han fremsatte krav utløsing fra «hans» andel i leilighet ved hjelp av Adv. Siv Bjørklid ved Advokatforum i Oslo.

Saken ble behandlet av i Oslo Tingrett av Enedommer Hanne Tenden (11-171266TVI-OBYF/1 og 11-171276TVI-OBYF/1).

Saksøkte tapte saken, på et meget meget tvilsom grunnlag,og ble etter å ha blitt avvist av Lagmannsrett og Høyesterett, hvor menneskeretighetene (EMK) ikke ble vurdert, sendt EMD i Strasbourg i okt 2013.

Boligen er imidlertid blitt lagt ut for Tvangssalg ved hjelp av Oslo Byfogdembete ved dommer Anne Vinje etter begjæring fra Adv. Siv Bjørklid.

Dommer Anne Vinje har engasjert Adv. Marius A. Rød (Advokatfirmaet Bing Hodneland) til å utføre Tvangssalg, men Grunnlaget for Tvangssalget ble slettet av Namsmannen i Oslo ved C. Bjørnum 11.11.2014 med hjemmel i Tvangsfullbyrdelseslovens § 5-17.

Marius A. Rød påstår at han handler på ordre fra Oslo Byfogdembete, som er oppdragsgiver. Det samme sa Nazistene under Nurnbergprosessen, de handlet på ordre fra Hitler, men ble allikevel dømt.

Likevel fortsatte Adv. Marius A. Rød, sammen med Adv.f.Svein Dale Soleng Tvangssalget og ble derfor anmeldt av saksøkte.

Denne anmeldelse, etter Straffeloves § 270, 271, 266 og 130, og ble først motvillig mottatt etter påtrykk fra en Stortingsrepresentant.

Sak ble henlagt etter 2 dager av påklageansvarlig Ellen Karine Aas ved Stovner politikammer fordi « De underrettes om at forholdet er henlagt fordi det ikke er straffbart». Vedtaket var ikke underskrevet av vedkommende tjenestemann.

Vedkommende var ifølge Politivakten ved Stovner Politikammer (Frode Johnsen) ikke tilstede ved Politikammeret, fordi både hun og etterforsker i saken ( Line Kristin Henriksen) var på kurs hele uka.

 
Politiet ser med andre ord slik på det, at om bedrageri er utført av Advokater, er de beskyttet av Høyesteretts dom av 22.12.2010.

 
Eksempel 3:

Sak LF13-037134. Regjeringsadvokaten leier inn Adv. Tormod A. Sletten fra Advokatfirma Riisa & Co ANS som deres prosessfullmektig i saken. Saken ble også sendt Efta-domstolens Overvåkningsorgan ESA, hvor den ligger til behandling for brudd på EØS-loven.

Sak blir også anket til Høyesterett hvor den avvistes uten realitetsbehandling, mens saken lå hos ESA, og HR er gjort oppmerksom på dette.

Samtidig starter inndriving av sakskostnader mot saksøker for sakskostnader, for tap i Lagmannsretten, gjennom Statens Innkrevingssentral.

Sakskostnadene ble omtrent dobbelt så høye som om Regjeringsadvokatens advokater hadde tatt saken selv.

Advokatfirma Riisa & Co har inngått Rammeavtale for slike oppdrag som er basert på fast pris pr oppdrag. Advokaten fakturerer allikevel timer og både han og Regjeringsadvokaten nekter å legge frem prisene i avtalen ut fra «konkurransemessige forhold».

 
Sammendrag:

Nærmere et Statskupp kommer man ikke, og ved dommen i Høyesterett ble overføringer av økonomiske midler ved Korrupsjon og Hvitvasking av slike midler fritatt fra Offentlig innsyn.
Den juridiske Elite i Offentlig og Privat sektor, har dermed overtatt den økonomiske makten fra Stortinget jf Grunnlovens § 49.

 
Dette vil neppe det Norske Folk godta!

Det er fortsatt ikke bevilget en krone over Statsbudsjettet til Lyd og Bildeopptak i Norske Domstoler. Dette ble vedtatt ved Kongelig resolusjon i Statsråd 17.06.2005, og loven trådte i kraft 01.01.2008.

Ingen har tiltro til at, det ikke finnes økonomiske midler til dette tiltak for å bedre rettsikkerheten i Domstolene.

Andre «fattige land» i Europa har forlengst innført dette tiltaket for å bedre rettsikkerheten og gi saksbehandlingen etterprøvbarhet.

Island løste sitt problem med korrupsjon og økonomisk kriminalitet ved slamring med kasseroller, og passiv motstand.

Vil da den vanlige Politimann ved landets Politikammer, og menige soldat, da stille seg bak den juridiske elite eller bak folkets lovlig valgte representanter ?

Eller sitter disse Stortingsrepresentantene der for egen vinning skyld, som endel av systemet, og ikke representerer folket ?

Jeg er også tidligere medlem av Rettsikkerhetsgruppen som nå er nedlagt etter press fra den juridiske elitens lakeier.

NB:

Til orientering vil dette mail bli distribuert på sosiale medier, og via elektronisk post.

Jeg er ubevæpnet, som tilfellet var med Michael Brown i Ferguson USA, kun utstyrt med tilgang til Norske Lover.

Jeg kan nåes på tlf om myndighetene ønsker å avtale et møte.

--
Mvh
Morten Aarmo
7817 Salsnes.

Lest 1979 ganger Sist redigert lørdag, 29 november 2014 18:06