fredag, 28 november 2014 00:00

Åpent brev til Justisdepartementet - Korrupsjon!

Skrevet av

Fra: Morten Aarmo <Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.;
Dato: 26. november 2014 kl. 18.06
Emne: Korrupsjon !
Til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Kopi: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., "DA (postmottak)" <Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.;, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Postmottak AD <Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.;, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Tormod Anders Sletten <Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.;, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Åpent brev til Justisdepartementet!

HØYESTERETT har ved dom hindret etterforskning av Advokater gjennom å hindre innsyn fra påtalemyndigheter i klientkonto. Sakene kan dermed ikke etterforskes av noen Norske myndigheter, med begrunnelse i taushetsplikten.

De har med andre ord gitt sine juridisk utdannede kolleger fritt spillerom til ulovlige transaksjoner og hvitvasking av økonomiske midler uten fare for straffeforfølgelse.

Dom ble avsagt den 22.des 2010, av 22.12.2010, HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), opphevet påtalemyndighetens mulighet til etterforskning av Advokatenes klientkonti, dette fastslås i Dom (les fra premiss nr 25, og videre).

mandag, 04 november 2013 23:56

Norge har ingen legitim domstol

Skrevet av

Det er som kjent bare Stortinget som kan vedta eller oppheve lover etter at folket har gitt dem fullmakt. Loven er folkets eiendomsrett og loven kan bare endres ved folkets vilje. Regjeringen og domstolene er forpliktet til å styre og dømme etter de lover som våre ombudsmenn på Stortinget har besluttet.

Når Høyesterett i 2012 på instruks fra regjeringen opphevet dl § 60, er det så alvorlig at man kan miste nattesøvnen.

Det er den svarteste dagen i Norges historie siden 9. april 1940.

For å si det i klartekst. Du er blitt fratatt alle dine rettigheter. Din rettssikkerhet baserer seg ikke lengre på Norges lover, men på nåde fra regjeringen. Hvis du ønsker å ta tilbake makten over Norges lover, er det opp til deg og hver og en av oss å reagere på Høyesteretts kjennelse.