Formål

FOLKETS DOMSTOL - Organisasjonsnummer - 998 573 475

 

FORMÅL

 

Folkets Domstol har følgende målsetting:

Denne domstolen skal ha Norges Grunnlov- folkets og nasjonens Frihetsbrev som juridisk fundament.

Grunnen til denne opprettelsen av foreningen Folkets Domstol er jurist Herman Berges avsløringer av at over halvparten av landets 800 dommere i norske domstoler IKKE er autoriserte for å sitte som dommere. Dette skyldes manglende edsavleggelser og signerte dommerforsikringer som er en forutsetning for å bli utnevnt som norske dommere hos Kongen i statsråd.

På bakgrunn av dette er det avsagt anslagsvis 2 millioner ugyldige domsavsigelser. Såkalte "nulliteter".

Derfor er det påkrevet at folkets egen juridiske domstol – Folkets Domstol - opprettes av og for folket, fordi det rådende juridiske og politiske etablissementet med overlegg har avsatt rettsstaten.

Rettslige prinsipper følger prinsipper nedlagt i Sivil lovgivning som et fundament.

Det er i den anledningen viktig at dette prosjektet får tyngde bak seg i folket gjennom medlemskap i foreningen, ved egenhendig innmelding og gjennom vervingskampanjer.

Foreningen Folkets Domstol skal ikke være en problemløser av enkeltsaker som f.eks. uriktige/ugyldige domsavsigelser grunnet forholdene med ugyldige dommere.

Foreningen Folkets Domstol skal legge forholdene til rette for å få gjenopprettet rettsstaten.

Det er lov og rett som regulerer vårt demokrati.
Når lov og rett med overlegg er tilsidesatt/avsatt så er også demokratiet avsatt.

Foreningen Folkets Domstol er initiativtager for i praksis å få på plass en slik domstol med likelydende navn.

Sist redigert søndag, 29 desember 2013 10:15